• Trang chủ
  • Tài chính
  • Nhà Khang Điền “giấu” hơn 1.100 tỷ đồng lãi từ thoái vốn

Nhà Khang Điền “giấu” hơn 1.100 tỷ đồng lãi từ thoái vốn

Nội dung chính:

  • Nhà Khang Điền đã thoái 49% vốn tại hai công ty con, vẫn giữ quyền kiểm soát, do đó khoản lãi hơn 1.100 tỷ đồng được ghi nhận trong phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 
  • 9 tháng đầu năm 2023,  Nhà Khang Điền lãi 667 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty đã tăng vọt 1.642 tỷ đồng sau 9 tháng. 
  •  Tiền thu được từ việc thoái vốn được Nhà Khang Điền sử dụng để thanh toán bớt các khoản nợ, giảm gánh nặng tài chính. 

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Nhà Khang Điền – HoSE: KDH) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với kết quả không mấy ấn tượng. 

Trong riêng quý III, công ty lãi 210 tỷ đồng sau thuế, giảm 39% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của Nhà Khang Điền giảm 31%, đạt 667 tỷ đồng. 

Đáng chú ý là khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty trên bảng cân đối kế toán đã tăng tới 1.642 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm. Đóng góp chủ yếu trong sự gia tăng này là khoản lợi nhuận trên 1.100 tỷ đồng có được từ hoạt động thoái vốn.

Cụ thể, vào đầu tháng 6/2023, Nhà Khang Điền đã chuyển nhượng 49% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên, ghi lãi 256 tỷ đồng, là chênh lệch giữa tổng giá trị chuyển nhượng và giá trị ghi sổ của tài sản thuần. 

Cuối tháng 7/2023, công ty có nghiệp vụ tương tự với Bình Trưng Mới, một công ty con khác của Nhà Khang Điền và ghi lãi 875 tỷ đồng. 

Riêng hai nghiệp vụ này đã giúp Nhà Khang Điền lãi 1.131 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, do sau khi thoái vốn, Nhà Khang Điền vẫn tiếp tục giữ quyền chi phối với hai công ty con, nên khoản lợi nhuận được ghi vào phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong bảng cân đối kế toán, thay vì báo cáo kết quả kinh doanh. Đây là quy định của Thông tư 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Việc “giấu lãi” của Nhà Khang Điền hoàn toàn đúng quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, chính vì khoản lợi nhuận có thực này không được ghi nhận ở kết quả kinh doanh, không ảnh hưởng đến các chỉ số như Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) – báo cáo tài chính của Nhà Khang Điền cần được nhận định một cách khách quan và đầy đủ. 

Việc thoái vốn đã mang lại cho Nhà Khang Điền khoản tiền gần 3.200 tỷ đồng. Công ty đã thanh toán bớt 1.787 tỷ đồng nợ vay, giảm số dư nợ vay xuống còn gần 5.000 tỷ đồng sau 9 tháng. 

Tính đến cuối quý III/2023, Nhà Khang Điền vẫn còn hơn 17.000 tỷ đồng tại các dự án bất động sản xây dựng dở dang. Có thể kể đến dự án Khang Phúc – Khu dân cư Tân Tạo (5.932 tỷ đồng), Đoàn Nguyên – Bình Trưng Đông (3.369 tỷ đồng), Bình Trưng – Bình Trưng Đông (2.870 tỷ đồng)…