Đối ngoại Việt Nam từ ngày 17-23/10

Đối ngoại Việt Nam từ ngày 17-23/10

28/10/2022

Báo TG&VN điểm lại một số hoạt động nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong tuần từ ngày 17-23/10.