Trường Đại học Tây Nguyên bước vào năm học mới

Ngày 9-11, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024.

Trường Đại học Tây Nguyên bước vào năm học mới - Ảnh 1.

TS Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, đánh trống khai giảng năm học mới

Năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Tây Nguyên đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, qua đó đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong các lĩnh vực đào tạo, kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng. 

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cao hơn năm trước. Đã có 725 học sinh, sinh viên được xét miễn giảm học phí với tổng số tiền gần 5 tỉ đồng.

Trường Đại học Tây Nguyên bước vào năm học mới - Ảnh 2.

Ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước

TS Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, cho biết năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Tây Nguyên tiếp tục tăng cường quản trị đại học; kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và hoàn thiện đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk vào Trường Đại học Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tiếp tục chuẩn bị các điều kiện làm tiền đề để thành lập đại học vùng trước năm 2030. Tính toán, sắp xếp lại các ngành đang đào tạo, mở mới từ 2-4 ngành đào tạo bậc đại học phù hợp với nhu cầu, năng lực hiện có của trường và sự phát triển của vùng Tây Nguyên.

Trường Đại học Tây Nguyên bước vào năm học mới - Ảnh 3.

Trao học bổng cho sinh viên vượt khó

Hiện trường có 638 cán bộ, viên chức, giảng viên và hơn 9.100 học sinh, sinh viên. 

Nhà trường đang đào tạo 5 ngành tiến sĩ, 12 ngành thạc sĩ, chuyên khoa cấp 1, 35 ngành đại học, đào tạo học sinh THPT, mầm non và thực hiện công tác khám chữa bệnh và phục vụ cộng đồng trên địa bàn.

Nhà trường triển khai 1 chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia, 26 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh và 73 đề tài cấp cơ sở; công bố 198 công trình nghiên cứu, bài báo.