Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/10

Tin doanh nghiệp

CBS: CTCP Mía Đường Cao Bằng (mã CBS) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức niên độ 2022-2023 bằng tiền với tỷ lệ 25%, tương ứng 1 cp được nhận 2.500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/11 và ngày thanh toán tiền cổ tức vào 28/11/2023.

NCG: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận đăng ký giao dịch gần 119,8 triệu cổ phiếu NCG của CTCPTập đoàn Nova Consumer. Thời điểm hiện tại, chưa có thông tin về ngày chính thức lên UpCOM và giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu này.

VHC: CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC) xin gia hạn nộp và công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3/2023 do Vĩnh Hoàn và các công ty con phải tiếp đoàn kiểm tra của Bộ thương mại Hoa Kỳ trong thời gian từ ngày 19/10-27/1- cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 19 đối với ca tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

BDT: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp đã phạt và truy thu thuế đối với CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (mã BDT) với tổng tiền là hơn 3 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/10/2023.

TAR: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo cổ phiếu TAR của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An chỉ được phép giao dịch vào thứ sáu hàng tuần từ ngày 30/10. Lý do đưa ra là công ty chậm công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét quá 45 ngày so với thời gian quy định.

MRF: CTCP Merufa cho biết ngày 10/11 là ngày đăng ký cuối cùng để doanh nghiệp phát hành 550 nghìn cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ thực hiện là 100:15, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu.

Đồng thời, công ty cũng dự kiến phát hành 2,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần. Tỷ lệ thực hiện là 10:7, có nghĩa 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

Giao dịch cổ đông

HDC: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Thành viên HĐQT CTCP Đông Hải Bến Tre (mã DHC) vừa đăng ký mua thêm 500 ngàn cp DHC. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, ngày giao dịch dự kiến từ 27/10 – 24/11/2023.

TL4: Ông Đinh Văn Vân – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ lợi 4 – CTCP (mã TL4) đã bán toàn bộ 1,7 triệu cổ phiếu TL4 nắm giữ trong ngày 20/10.

HPG: Ông Trần Đình Long Chủ tịch HDQT Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) đăng ký bán 16,3 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ xuống còn 1,5 tỷ cổ phiếu (25,8%). Cùng chiều giao dịch, bà Vũ Thị Hiền – vợ ông Trần Đình Long cũng đăng ký bán 26,5 triệu cổ phiếu để giảm lượng nắm giữ xuống còn 400 triệu cổ phiếu (6,88%).

Hai giao dịch trên đều được thực hiện theo hình thức bán thỏa thuận cổ phiếu cho con trai là ông Trần Vũ Minh. Thời gian thực hiện giao dịch trên đều dự kiến từ ngày 1/11 đến ngày 30/11.