Hợp tác phát triển các chương trình đào tạo STEM

Bên cạnh đó, KDI Education cũng cam kết tạo điều kiện tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Khoa Khoa học Liên ngành và các ngành học phù hợp để tham gia nghiên cứu, giảng dạy nội dung giáo dục STEM tại TP HCM và mở rộng ra phạm vi toàn quốc.

Hợp tác phát triển các chương trình đào tạo STEM - Ảnh 1.

Đại diện hai bên ký kết biên bản ghi nhớ

PGS-TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, cho biết việc ký kết hợp tác ngày hôm nay sẽ là tiền đề để mang lại những kết quả thực chất, tạo ra những giải pháp hiệu quả, hướng tới lợi ích của người học là sinh viên và cộng đồng giáo viên phổ thông tại Việt Nam.

Sau khi ký kết biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ thiết lập các nhóm chuyên gia cùng làm việc và lên kế hoạch chi tiết cho các hoạt động hợp tác và tiến tới ký kết các hợp đồng cụ thể cho từng dự án. 


Tin-ảnh: B.Lâm