Học đường

Quay lại trang chủ

Chăm sóc sức khỏe tâm lý sinh viên, giảng viên giúp giảm thiểu áp lực vô hình

Chăm sóc sức khỏe tâm lý sinh viên, giảng viên giúp giảm thiểu áp lực vô hình

28/10/2022

Chăm sóc sức khỏe tâm lý, tinh thần cho sinh viên, giảng viên được xem là hoạt động quan trọng.

Tranh luận “nảy lửa” về ý kiến bỏ khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”

Tranh luận “nảy lửa” về ý kiến bỏ khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”

25/11/2021

GS. Trần Ngọc Thêm cho rằng cần chấm dứt khẩu hiệu 'Tiên học lễ, hậu học văn' vì nó mang nặng tính phục tùng, không phù hợp với giáo dục ...