Hà Nội lấy ý kiến góp ý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:45

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 8-4-2021 về tổ chức lấy ý kiến góp ý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Theo kế hoạch, trong tháng 4-2021, UBND thành phố sẽ tổ chức hội nghị thứ nhất các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã góp ý hoàn thiện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Hội nghị thứ hai về xin ý kiến phản biện, góp ý của các cơ quan trung ương, các nhà khoa học, trường đại học, chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 hoặc tháng 5-2021.

Việc tổ chức hội nghị nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy sự phối hợp của cả bộ máy tổ chức nhà nước, tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; đồng thời, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong việc triển khai đưa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của Thủ đô vào cuộc sống.

Hoài Thu


Bài viết xem thêm