Giai đoạn 2021-2023, Hà Nội dự kiến đấu giá hơn 1.084ha đất

Thứ hai, 12 Tháng 4 2021 11:46

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 2021-2023, diện tích đất đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến là 1.084,82ha, thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất đạt hơn 104.000 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2021, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 446 dự án với tổng diện tích đất đấu giá 177,29ha, số tiền dự kiến thu đạt hơn 23.000 tỷ đồng. Năm 2022 là 507 dự án với tổng diện tích đất 422ha sẽ được đưa ra đấu giá, tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 38.123 tỷ đồng. Năm 2023, dự kiến đấu giá 485,46ha, số tiền trúng đấu giá khoảng 42.206 tỷ đồng.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã cần tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả việc đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có) các dự án, bảo đảm điều kiện sớm đưa ra đấu giá; đồng thời, rà soát quỹ đất phù hợp quy hoạch để tổ chức đấu giá...

Hoàng Sơn/ HNM


Bài viết xem thêm