• Trang chủ
  • Thời sự
  • Đề xuất tăng tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP từ 50% lên 70%

Đề xuất tăng tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP từ 50% lên 70%

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, chiều 27-10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Sau đó, QH sẽ thảo luận tại tổ về nội dung này.

Đề xuất tăng tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP lên 70% - Ảnh 1.

Đề xuất tăng tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP từ 50% hiện nay lên tối đa 70%

Theo Chính phủ, nghị quyết được xây dựng để thí điểm áp dụng một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, qua đó, góp phần đa dạng hóa, huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp (Nhà nước, tư nhân, Trung ương, địa phương), tháo gỡ nút thắt trong đầu tư, tạo đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Dự thảo nghị quyết gồm 10 điều với 5 nhóm chính sách. Theo đó, Chính phủ đề xuất nới tỉ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công – tư (PPP) lên tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án, tức tăng 20% so với quy định hiện nay.

Theo giải thích của Chính phủ, thực tế một số dự án giao thông đường bộ có tổng mức đầu tư lớn, trong khi nhu cầu vận tải chưa cao nên cần sự tham gia vốn Nhà nước nhiều hơn để đảm bảo khả thi khi kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP. Nếu áp dụng tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP theo quy định sẽ khó bảo đảm hiệu quả tài chính và không thể hấp dẫn các nhà đầu tư để triển khai theo phương thức PPP.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết nhiều ý kiến tán thành đề xuất của Chính phủ, nhưng cũng có ý kiến không đồng tình, do chưa rõ hiệu quả. Đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá kỹ, cụ thể hơn về tác động của các chính sách, làm rõ hơn tác động thu, chi ngân sách nhà nước và nguồn lực bảo đảm thực hiện.

Như việc tăng tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo PPP không quá 70% tổng mức đầu tư, cơ quan thẩm tra cho rằng chính sách trên chưa xử lý triệt để những khó khăn của các dự án giao thông PPP hiện nay.

Cũng bởi các dự án khó khăn huy động vốn là do cơ chế, chính sách của Nhà nước thiếu ổn định, thường xuyên thay đổi, lại chưa có cơ chế bảo vệ nhà đầu tư một cách thỏa đáng.

Chưa kể tồn tại dự án BOT giao thông trước đây chưa được xử lý dứt điểm, lưu lượng xe thực tế thấp hơn phương án tài chính, nên nhà đầu tư quan ngại khi tham gia. Cơ quan thẩm tra đề xuất Chính phủ làm rõ hơn sự cần thiết của chính sách này.

Đối với khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường, Chính phủ đề nghị có cơ chế đặc thù đến hết năm 2025 nhằm rút ngắn thời gian cấp phép, tránh tình trạng đầu cơ, nâng giá và hạn chế tăng chi phí xây dựng công trình.