Công ty CP gỗ An Cường vừa thông báo chính thức chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thứ tư, 23 Tháng 2 2022 07:30

Đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lần này nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động để thanh toán kế ước vây ngân hàng trong năm 2022 và nhằm thỏa điều kiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Gỗ An Cường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 và Nghị định số155/2020/NĐ-CP

 

Nguồn An Cường


Bài viết xem thêm