• Trang chủ
  • Thời sự
  • CLIP: Nhà máy nước mặt sông Hồng ngàn tỉ ì ạch nhiều năm giữa cơn khát nước sạch của hàng chục ngàn dân

CLIP: Nhà máy nước mặt sông Hồng ngàn tỉ ì ạch nhiều năm giữa cơn khát nước sạch của hàng chục ngàn dân