Bộ Tài chính đề xuất giảm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường trên mỗi lít xăng

Thứ năm, 03 Tháng 3 2022 20:24

Xăng được đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường nhiều nhất (1.000 đồng/lít), xuống còn 3.000 đồng/lít. Những mặt hàng khác như dầu diesel, mazut, dầu nhờn, dầu hỏa được đề xuất giảm 500 đồng/lít. Riêng nhiên liệu bay được đề xuất giữ nguyên mức thuế bảo vệ môi trường là 1.500 đồng/lít. Bộ Tài chính đề xuất thực hiện việc giảm thuế từ 1/4 đến hết ngày 31/12 năm nay. Dự kiến ngân sách hụt thu khoảng 11.982 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa có tờ trình dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết 31/12/2022.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường với mỗi lít xăng.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường với mỗi lít xăng.

Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm 1.000 đồng/lít đối với mặt hàng xăng, xuống 3.000 đồng/lít. Những mặt hàng khác như dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn và dầu hỏa đều giảm 500 đồng/lít; mỡ nhờn giảm 500 đồng/kg. Riêng nhiên liệu bay được đề xuất giữ như mức hiện hành đang được giảm là 1.500 đồng/lít

Bộ Tài chính tính toán trường hợp giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 1/4 đến hết 31/12 năm nay, thì số giảm thu NSNN (bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT) sẽ khoảng 11.982 tỷ đồng.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 1/1/2023 thực hiện theo Nghị quyết số 579/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hiện Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định xăng, trừ etanol là 1.00-4.000 đồng/lít; nhiên liệu bay 1.000-3.000 đồng/lít; dầu Diesel 500 đồng đến 2.000 đồng/lít; dầu hỏa 300 đồng đến 2.000 đồng/lít; dầu mazut 300 đồng đến 2.000 đồng/lít; dầu nhờn là 300 đồng đến 2.000 đồng/lít và mỡ nhờn 300 đồng đến 2.000 đồng/kg.

 

Ngọc Hà/NDH


Bài viết xem thêm